Общество за НЛП™

От основаването си през 1978 година, Обществото за невро-лингвистично програмиране™ се превърна в световна организация за качествен контрол върху тренинг програмите и курсовете, претендиращи за използване на модела на невро-лингвистичното програмиране (НЛП). Печатът вдясно представлява сертификата на Обществото и се използва от центрове и институти, одобрени от него. Съветваме ви да сте внимателни, когато използвате техниките на НЛП. И да посещавате единствено семинари, курсове и тренинг програми, които са официално създадени и сертифицирани от Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Всяка одобрена програма е обозначена с регистрираната сертификационна марка на Обществото. Обществото за невро-лингвистично програмиране™ контролира единствено програмите, курсовете и материалите, които са сертифицирани от него.

За ваша сигурност, Обществото за невро-лингвистично програмиране™ изисква участниците да подпишат декларация, която гарантира, че сертифицираните и лицензирани НЛП практици ще използват тази наука за изцяло честни и почтени цели. Това също е и гаранция за вас, че всички програми, които посещавате, отговарят на високите критерии за качество на Обществото и че треньорите са запознати с най-новите постижения в тази наука.

Съществуват четири нива на сертификация и лицензи, които Обществото предоставя: Практик, Мастър Практик, Треньор и Мастър Треньор. Всички сертификати се издават от Обществото за невро-лингвистично програмиране™, носят неговия печат и са собственоръчно подписани от д-р Ричард Бандлър. Треньорите могат да обучават Практици и Мастър Практици, които след това имат право да получат сертификат и лиценз от Ричард Бандлър и Обществото. Мастър Треньор е ниво, което се дава на базата на изключителни резултати и успехи. Сертификат за него се издава единствено и само от Ричард Бандлър и Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Мастър Треньорите не могат да сертифицират Треньори без личното писмено съгласие на д-р Бандлър.

Курсовете за Разработване на човешкия потенциал™ (РЧП) могат да бъдат преподавани единствено от Треньори по РЧП. Това ниво на сертификация се дава само от Ричард Бандлър и Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Този сертификат изрично гласи „Треньор по Разработване на човешкия потенциал” и носи печата на Обществото и личния подпис на д-р Бандлър. Ако сте сертифицирани в някое от нивата на Разработване на човешкия потенциал™, трябва да получите специално разрешение от Ричард Бандлър за всяко използване на термина или абревиатурата РЧП.

За да проверите дали купувате истински НЛП продукти и услуги, моля свържете се с Обществото за невро-лингвистично програмиране™. Ние сме изключително заинтересовани да запазим интегритета на тази наука. Всички сертификати се издават за срок от две години. Имате право да поискате от всеки, който твърди, че предлага НЛП услуги, да ви представи своя лиценз или сертификат. Отказ да бъде направено това означава или че лицето/организацията заблуждават обществото, или че те самите са били подведени от представяща се за лицензирана организация. Какъвто и да е случаят, моля свържете се с Обществото за невро-лингвистично програмиране™, за да вземем нужните мерки.

Причината лицензите и сертификатите да са валидни за срок от две години е фактът, че тази наука се развива непрекъснато. Обществото очаква всеки, който практикува НЛП, да обновява познанията си. Подновяването на сертификатите не става автоматично, но е лесно. Не приемайте сертификати и лицензи без обозначен срок на валидност.

ЕДИНСТВЕНО РИЧАРД БАНДЛЪР МОЖЕ ДА ОБУЧАВА ТРЕНЬОРИ ПО НЛП. Изключения се допускат само в случаите, когато той е дал изричното си писмено съгласие.

Обществото за Невро-лингвистично програмиране™ публикува справочник на членовете си с добра репутация и предлага референции при поискване.

Запиши се за НЛП БЮЛЕТИН и получавай БЕЗПЛАТНО ексклузивни материали от света на НЛП!